Castellano - Galego

VigoEmprende
Vigo emprende
Rexistro

Información básica sobre protección de datos

Responsable: CONCELLO DE VIGO - CIF: P3605700H, domicilio en Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo (Pontevedra). Teléfono: 986810100, e-mail: 010@vigo.org.

Finalidade: Recibir asesoramento e información dentro do “Servizo a pemes e emprendedores do proxecto Vigo Vertical”. Os datos persoais trataranse coa finalidade de que os usuarios rexistrados no servizo poidan acceder de forma personalizada aos servizos do proxecto, así como os servizos interactivos que ofrece a plataforma. Ademais requirense os seguintes permisos para:

  • Empregar os datos de forma anonimizada para obter datos estatísticos que axuden a mellora da xestión do servizo
  • Subscribirse a alertas por correo electrónico

Prazo de conservación dos datos: Os datos conservaranse mentres o usuarios non solicite a Baixa no servizo. O Concello de Vigo almacenará os datos durante o prazo do servizo e o tempo que a lei esixe para atender posibles responsabilidades legais.

Lexitimación: O usuario presta o seu consentimento expreso ao tratamento dos seus datos persoais para as finalidades indicadas.

Destinatarios: Non existe ningunha comunicación nin cesión a terceiros dos datos persoais.

Dereitos: Os usuarios rexistrados teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou solicitar a súa supresión, remitindo unha solicitude por correo electrónico a 010@vigo.org, ou ben por correo postal a Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo. Os usuarios rexistrados tamén poderán acceder aos seus datos, rectificalos ou ben solicitar a baixa no servizo.